Medlemskap i Svenska CB66-förbundet

Just nu är det endast en medlemsavgift per båt för att bli medlem i förbundet

För ett medlemskap gör du så här

• Betala medlemsavgiften på 900SEK till Bankgiro: 5802-4647
• Ange segelnummer samt mailadress i meddelandefältet

OBSERVERA

• Medlemskap krävs för alla för att få segla SM samt NM med undantag för utländska båtar som är medlemmar i sitt nationella klassförbund.

Tack för att du stöttar klassen och varmt välkommen