NSL Regler og Pointgivning

Regler for deltagelse:
Alle CB66’ere der overholder de til enhver tid gældende klasseregler, kan stille op i NSL stævner. Der sejles efter de Internationale Kapsejladsregler samt de til enhver tid gældende nationale bestemmelser.

Deltagere i ligaen kan blive pålagt at sejle med reklamer for en evt. ligasponsor ifb.m. NSL ligastævnerne.

Pointgivning:
Ved NSL ligastævner gives point iht. nedenstående skema:
NSL Pointgivning
Alle stævner med officiel NSL grading iht. kalenderen tæller med i den samlede liga for 2014.

Points tildeles til teamet (Sejl nummer) og ikke til skipperen. Det er således muligt for et team at rotere besætning over sæsonen.

Efter afslutningen af finalestævnet kåres det team med flest point over sæsonen som vinder af NSL.

Nordisk Mesterskab:
I CB66 klassen afgøres det Nordiske Mesterskab som en ultra kort duel over 3 sejladser. Kampen om titlen som Nordisk Mester foregår i forbindelse med finalestævnet, og sejles efter det ordinære stævne er afgjort.

Følgende hold kvalificerer sig til Nordisk Mesterskab:

  • De 5 højest placerede teams i NSL efter finalestævnet
  • Det team, uden for top 5, der har opnået flest point i NSL2 stævner
  • Det bedst placerede team i finalestævnet der ikke placerer sig i top 5 i NSL samlede stilling

Eventuel pointlighed afgøres iht. bestemmelserne fra ISAF.
Ingen point tages med fra ligaen til sejladserne om NM, og der sejles uden fratræk.
Der må ikke udskiftes besætning mellem finalestævnet og sejladserne om NM.