Persondata

Når du tilmelder dig en sejlads, vores gastebørs, den lukkede Facebook side, eller tilmelder dig CB66 klubben, ved at bruge vores kontakt formularer på CB66.dk, skal du være opmærksom på, vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger.

Jf. ovenfor ligger dine oplysninger m.v. i en elektronisk postkasse, og vi registrerer ikke dine oplysninger elektronisk herudover.

Når en sejlads er ovre, vil mails fra dem der har udfyldt kontaktformularen i forhold til den enkelte kapsejlads, eller efter oprettelse på den lukkede Facebook gruppe blive slettet.

De data der indsamles fra kontaktformularen  vedrørende vores gastebørs, vil blive slettet efter 1 år, efter tilmelding, eller hvis vi får oplyst at personen ikke længere er interesseret at stå i vores gastebørs.

De data der indsamles ved indmeldelse af CB66 klubben, slettes hvis du melder dig ud af CB66 klubben igen.

De oplysninger der ligger på hjemmesiden omkring “Både i Danmark”, er oplysninger taget fra vores medlemmers oplysninger der oplyses når du melder dig ind i CB66 klubben.

Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk.

Du har i den forbindelse ret til at

  • Få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system,
  • Få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i forbindelse med tilmelding til kapsejlads, gastebørs, tilmelding til den lukkede Facebook gruppe og både eller personer der er medlemmer af CB66 klubben.
  • Se oplysningerne, og bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte.
  • Personoplysninger, der indsamles som led i tilmelding til sejlads, gastebørs, tilmelding til den lukkede Facebook gruppe eller både der er medlemmer af CB66 klubben,  vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medlemmer af bestyrelsen, eller hjemmeside administrator, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.