Vedligeholdelse og gode råd

CB66 er generelt en god og solid båd der tåler en del – men vær alligevel opmærksom på nedenstående punkter – så får du større glæde af båden – i længere tid.

Bør udføres:

BåddelBeskrivelseBillede
Trælister på dørken der holder hængestropper (kun MK1 og MK2)Selvskærende skruer skal – hvor det er muligt – erstattes med gennemgående bolte – ellers er der fare for at man trækker skruerne ud – og falder i vandet… 
Hækken (MK1 og MK2) hvor rorbeslag er monteretI hækken er der en krydsfinerplade som forstærkning. I nogle (ældre?) både, er pladen ikke forseglet, da værftet savede ud til inspektionslugen.
Skru inspektionslugen ud – inklusive rammen. Tjek om krydsfinerpladen er delamineret – f.eks. med et søgerblad eller en lille kniv.
Er det delamineret, skal båden snarest repareres, da der ellers er fare for, under belastning, at rorbeslag rives ud af hækken = tabt ror…
(DEN 31 & 39 + SWE88 har erfaring med reparation)
Kølkassen – under båden – forrest (MK1 og MK1 opgraderet til MK2)Se efter revnedannelse forrest hvor kølen går gennem bunden. Er der revnedannelse, bør kølkassen forstærkes – MK1 skal opgraderes til MK2 – allerede opgraderede MK1 -> MK2 både skal repareres.
DEN 39 har fået det udført af Klaus Rønn Madsen.
Rorbeslag + Ror – original typeTjek efter revnedannelser i glasfiber omkring rorblad – især der hvor rorbeslag er monteret. Tjek om beslag sidder fast. Er beslag løse strammes de – er glasfiber revnet skal dette forstærkes / repareres alternativt opgraderes til ny type.
Tjek at bolte, der holder rorbeslag på båden er stramme.
 
RøstjernI et enkelt tilfælde (DEN163) er røstjern (bøjlen hvor vanter monteres) revnet, således vanterne faldt ud og masten faldt i vandet.
Tjek for revnedannelser i svejsninger i bøjlen.
Almindelig vedligehold:
BåddelBeskrivelseBillede
HængestropperTjek om hængestropper er hele – tjek om liner, der holder hængestropper ikke er slidt – eller om knuder er ved at gå op = en tur i vandet…
Udhalerline til bovspryder hvor linen går gennem bovsprydet, slides rebet ekstra meget – tjek linen og afkort evt. 10 cm hvis rebet er slidt. 
Gennaker faldTjek gennaker fald i toppen – der hvor det går gennem skivgat når gennakeren er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm. 
Storsejl faldTjek storsejl fald i toppen – der hvor det går gennem sjækkel, når storsejlet er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm. 
Fokke faldTjek fokke fald i toppen – der hvor det går gennem skivgat når fokken er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm. 
RulleforstagTjek at linen til at rulle fokken, ikke er slidt hvor den er fastgjort til rullen – er den slidt forkortes linen 10 cm . eller udskiftes. 
Inspektionslugedørk Åben lugen jævnligt og tjek om båden er tæt – lidt vand er der næsten altid i form af kondens – men kommer der meget skal lækken findes. 
Tips:
BåddelBeskrivelseBillede
Rorbeslag + Ror – ny typeNår roret er afmonteret (under transport og når båden er på land), skal man IKKE sætte den rustfri pind i rorbeslagene på roret, da de ruster sammen.
Tjek at bolte der holder beslag og rorpind er stramme.
TrailerenVed søsætning: Hav en sikkerhedsline mellem trailer og båd, så båden ikke ruller af traileren hvis spillet svigter – eller bare ikke er låst.