Vedligeholdelse og gode råd

CB66 er generelt en god og solid båd der tåler en del – men vær alligevel opmærksom på nedenstående punkter – så får du større glæde af båden – i længere tid.

Bør udføres:

Båddel Beskrivelse Billede
Trælister på dørken der holder hængestropper (kun MK1 og MK2) Selvskærende skruer skal – hvor det er muligt – erstattes med gennemgående bolte – ellers er der fare for at man trækker skruerne ud – og falder i vandet…  
Hækken (MK1 og MK2) hvor rorbeslag er monteret I hækken er der en krydsfinersplade som forstærkning. I nogle (ældre?) både, er pladen ikke forseglet, da værftet savede ud til inspektionslugen.
Skru inspektionslugen ud – inklusive rammen. Tjek om krydsfinerspladen er delamineret – f.eks. med et søgerblad eller en lille kniv.
Er det delamineret, skal båden snarest repareres, da der ellers er fare for, under belastning, at rorbeslag rives ud af hækken = tabt ror…
(DEN 31 & 39 + SWE88 har erfaring med reparation)
Kølkassen – under båden – forrest (MK1 og MK1 opgraderet til MK2) Se efter revnedannelse forrest hvor kølen går gennem bunden. Er der revnedannelse, bør kølkassen forstærkes – MK1 skal opgraderes til MK2 – allerede opgraderede MK1 -> MK2 både skal repareres.
DEN 39 har fået det udført af Klaus Rønn Madsen.
Rorbeslag + Ror – original type Tjek efter revnedannelser i glasfiber omkring rorblad – især der hvor rorbeslag er monteret. Tjek om beslag sidder fast. Er beslag løse strammes de – er glasfiber revnet skal dette forstærkes / repareres alternativt opgraderes til ny type.
Tjek at bolte, der holder rorbeslag på båden er stramme.
 
Røstjern I et enkelt tilfælde (DEN163) er røstjern (bøjlen hvor vanter monteres) revnet, således vanterne faldt ud og masten faldt i vandet.
Tjek for revnedannelser i svejsninger i bøjlen.
Almindelig vedligehold:
Båddel Beskrivelse Billede
Hængestropper Tjek om hængestropper er hele – tjek om liner, der holder hængestropper ikke er slidt – eller om knuder er ved at gå op = en tur i vandet…
Udhalerline til bovspryd er hvor linen går gennem bovsprydet, slides rebet ekstra meget – tjek linen og afkort evt. 10 cm hvis rebet er slidt.  
Gennaker fald Tjek gennaker fald i toppen – der hvor det går gennem skivgat når gennakeren er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm.  
Storsejl fald Tjek storsejl fald i toppen – der hvor det går gennem sjækkel, når storsejlet er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm.  
Fokke fald Tjek fokke fald i toppen – der hvor det går gennem skivgat når fokken er oppe – er det slidt afkortes fald 10-15 cm.  
Rulleforstag Tjek at linen til at rulle fokken, ikke er slidt hvor den er fastgjort til rullen – er den slidt forkortes linen 10 cm . eller udskiftes.  
Inspektionsluge dørk Åben lugen jævnligt og tjek om båden er tæt – lidt vand er der næsten altid i form af kondens – men kommer der meget skal lækken findes.  
Tips:
Båddel Beskrivelse Billede
Rorbeslag + Ror – ny type Når roret er afmonteret (under transport og når båden er på land), skal man IKKE sætte den rustfri pind i rorbeslagene på roret, da de ruster sammen.
Tjek at bolte der holder beslag og rorpind er stramme.
Traileren Ved søsætning: Hav en sikkerhedsline mellem trailer og båd, så båden ikke ruller af traileren hvis spillet svigter – eller bare ikke er låst.