Generalforsamling holdes lørdag den 18 august i forbindelse med DM i Skagen

 

Som en væsentlig del af DM afholdes selvfølgelig vores generalforsamling. Denne afholdes ved auktionshallen (samme sted som festmiddagen) 1 time før middagen starter. Punkter under behandling ses nedenfor.
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8. Valg af revisorer og en suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt.
 
mvh. Bestyrelsen

Skriv et svar