Generalforsamling Dansk CB66 Klub

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk CB66 klub. Generalforsamlingen afholdes fredag den 9. august i Hornbæk Sejlklub straks efter dagens sejladser.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8. Valg af revisorer og en suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt.

Forslag til ændring af vedtægter og de svenske klasseregler, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret – én stemme pr. båd – har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.