CB66 passer på havmiljøet

CB66 lancerer hermed havmiljø initiativ til klassens stævner der opfordrer alle sejlere til at passe ekstra på miljøet på land såvel som til vands.

Specifikt sigter vi mod at afskaffe brug af engangs plastik og engangs-batterier samt indsamle affald så klassens stævner bliver miljøvenlige· Op til stævnerne bliver bådene klargjort med bionedbrydelig sæbe og efter stævnet bliver der ryddet fornuftigt op.

Målet er at alle sejlere yder den ekstra indsats for miljøet. Derfor vil de både der lever op til en række specifikke krav får tilføjet en miljø ikon i resultatlisten og ved stævnets afslutning modtages en miljø bonus. Afhængig af stævneformat vil bonussen være fra et fratrukket point helt op til en ekstra sejlads fratrækker.

Sæsonen 2021 bliver en indkøringsfase i CB66 klassen hvor sejlerne skal anskaffe udstyret og arbejde med rutinerne og fra starten af 2022 er det alvor.

I det følgende finder du en guide til miljørigtig sejlads samt det regelsæt der skal overholdes for at modtage miljø-bonus.

Læse mere og se hvilke krav der er tryk her