En hilsen fra formanden…

2014 Sæsonen er i gang!
23800_336107383259_2665058_n
Sæsonen 2014 bliver fantastisk spændende for CB66-sejlerne. Som I måske har læst, så bliver årets CB66-liga fusioneret med DS åbne arrangement ”sportsbådsliga”. Det giver flere muligheder for at komme på vandet i form af flere stævner. Det giver mere liv på havnen omkring vores stævner, da DS vil skabe en udbygning af sportsbådsmiljøet – både på vandet og på havnen omkring stævnerne.

Vi har fra bestyrelsen lyttet lidt til ønsker fra nye og næsten nye sejlere i klassen om at dele viden og erfaringer, så alle sejlere i klassen hele tiden kan blive bedre. Og så klassen kan blive en attraktiv platform for nye sejlere og gamle sejlere, som skal prøve nye både. Vi arrangerer derfor Bootcamp i Rungsted weekenden før første ligastævne. Her vil Mads Christensen fra North Sails komme og fortælle om sejl og trim, Simon Mørup vil fortælle om rigtrim, Line Markert vil fortælle om deres oplevelse med at træne sammen med erfarne sejlere – og ikke bare blive sejlet fra. En (forhåbentlig stor) del af de garvede CB66- sejlere står til rådighed for alt fra at tage med på vandet og teste trim og manøvre i praksis til snak opsætning af båden.

Vi har været i tæt dialog med DS i forbindelse DS beslutning om at købe J70 til sportsbådsligaen. Det er ud fra de kriterier, der er sat op af DS, den helt rigtige båd. Dette betyder ikke, at vi er valgt fra, men nærmere, at vi er valgt til. Sportsbådsligaen er sikret det bredere grundlag (med flere bådklasser), der nødvendigt for at gøre ligaen til en succes. Som det ser ud nu, er vi den eneste klasse, der realistisk kan stille op i den åbne liga 2014. Måske kommer J80-klassen med nok både til at få deres egen bane. Så længe vi stiller 10 både, har vi egen bane og får lov at sejle efter vores format, dvs. korte hurtige sejladser. Det forudsætter dog bindende tilmelding fra ti både senest 30 dage før hver stævnestart. Den opgave skal I hjælpe med at løfte!

Jeg vil opfordre alle til at gå ind på https://cb66.dk/kapsejlads/forhandstilmelding/ og forhåndstilmelde jer til årets sejladser. Det er vigtigt at vi sender et klart signal om, at vi er med, og at vi er mange. Herunder kan I se hvor mange der allerede har forhåndstilmeldt sig til årets stævner:
%CODE2%
Der er pt meget aktivitet på vores hjemmeside under køb og salg, og der er en del der kontakter os jævnligt mhp. køb af båd. Vi forventer en tilgang på 2-5 både i løbet af foråret. Der er alle muligheder for en intens sæson med masser af god sejlads og hård kamp om alle pladser i feltet.

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen på vandet i 2014.

Sejler hilsner fra

Rasmus Knude