Kallelse Årsmöte – Sverige

Välkomna till årsmöte i CB66 Förbundet. Hoppas så många som möjligt kan deltaga. Mötet kommer hållas på Teams den 7 Mars kl 20.00. Välkomna!

Möteslänk

Mötesordning

a) årsmötets öppnande

b) upprop och upprättande av röstlängd

c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

d) val av två rösträknare

e) fråga angående mötets behöriga utlysande

f) val av ordförande samt sekreterare för mötet

g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

h) revisionsberättelse

i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

k) val av ny styrelse

Föreslagna styrelsemedlemmar. Ordförande: Ny val Kassör: Ny val Ledamöter och Suppleanter:

l) val av två revisorer och två revisorssuppleanter

m) val av tre ledamöter i valnämnd

n) behandling av motioner

o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

p) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår

r) övriga frågor

s) årsmötets avslutande Erforderliga dokument tillgängliga 7 dagar innan årsmötet.

Årets sista segling – Frostbite

Säsongen lider mot sitt slut och det är endast Frostbite som återstår vilket är en speciell regatta där vädret kan vara extra spännande.

Segling kombineras med god mat och barhäng på Marstrand vilket brukar vara en mycket trevilig avslutning på regattaåret.

In och anmäl er så ses vi i december: FrostBite 2023 (sailarena.com)

SM 2023

Då var årets SM avgjort och det var helt fantastiskt att hela 20 besättningar kom. Extra kul var att flera nya besättningar dök upp och vissa riktigt långväga!

Till tävlingen och lördagen blåste tyvärr bort. Seglingsledningen gjorde ett tappert försök att få till race men vinden var allt för kraftig. Vid 15 togs beslut att inga seglingar kommer kunna genomföras på lördagen. Regattamiddag intogs på Kanalhotellet där deltagarna fick höra en del av historien om hotellet som nu ägs i fjärde generationen. Stämningen var god och alla verkade taggade att få segla dagen efter.

Söndagen bjöd på fantastiskt väder med 15grader 4-8m/s. Bottensjön bjuder på mycket vrid och man kunde ena stunden låg man på fantastiskt lyft för att sedan tappa både tryck och höjd. I toppen var det mycket jämt där flera båtar fightades om de ädla valörerna.

Bäst på att hantera sjön blev SWE 162 med Olov Langenius, Carl Sylvan & Nicklas Friden som tog SM guldet. Två i regattan var DEN 155 med Eigil Molgaard. SM silver till SWE 160 Fredik Gyllander, Johan Brunlid & Daniel Mohn samt SM brons till SWE 168 Christer Sörvik, Torvald Asplund & Sören Mann. Det delades även ut ett pris för bästa junior båt vilket blev SWE 142 med Edvin Åberg

Stort grattis till alla pristagare samt ett stort tack till alla funktionärer och deltagare som kom. Hoppas att se er även på framtida seglingar!

Länk till resultatlistan: https://www.sailwave.com/results/2_cb66_sm_2023_ranking_2_4mR.htm

SM 2023 Karlsborg 29/9 – 1/10

Då var det dax för SM 2023 som detta året seglas i Karlsborg 29/9 – 1/10.

Vi inleder på fredagen med två frivilliga tune up race för dom som kommer tidigt, därefter startar mästerskapet på lördagen.

Hoppas att så många som möjligt kan komma. Det blir mycket segling och trevlig gemenskap i hamnen samt på regattamiddagen.

Anmälan samt mer information finns på Sailarena

SM CB66 Racer / 2.4mR rankingsegling (sailarena.com)